Arrangementer

Det er ingen aktive arrangementer.

Kaffeknappen sist trykket:
For 76 dager siden

Klikk her for nyeste episode av sugepodden!

Nyheter

Kjære Chemikere!

 

Kjemidagenstyret inviterer til Kjemidagens årsmøte. Oppmøtet er obligatorisk for industrikomiteen, men hele medlemsmassen er invitert. Selv om årets Kjemidagen har blitt utsatt til februar, holder vi årsmøte med valg av nytt styre til vanlig tid. Videre vil det også bli fremlegging av foreløpig regnskap/budsjett, og avstemming over vedtektsendringer. I år er det HC som skal ha nestlederstillingen for Kjemidagen, samt to andre styrestillinger. Det er kun indkom og NDP (bedriftsgruppen for Timini) som har stemmerett over vedtektsendringene og valg av styre. 

 

Hva: Årsmøte for Kjemidagen

Hvor: På zoom, lenke blir lagt ut på HC-medlemssiden på facebook 15 min før møtet

Når: Onsdag 18. november kl. 18:15

 

Saksliste:

 •  Velkommen 
 •  Valg og godkjenning av agenda 
 •  Oppdatering fra styret 
 •  Gjennomgang av økonomi 
 •  Avstemning over fordelingsnøkkelen
 •  Avstemning over vedtekter 
 •  Godkjenning av styrekontrakt 
 •  Valg av nytt styre 
 •  Eventuelt 
 •  Møtekritikk 
 •  Møtet avsluttes 

 

Kjemidagenstyret består av fem personer fra HC og Timini, som i utgangspunktet er medlemmer av Indkom og NDP. Disse har ansvaret for å arrangere karrieredagen vår. Styret består av leder, nestleder, økonomi-, rigge- og PR-ansvarlig. Det er et utrolig spennende verv å sitte i, hvor man lærer utrolig mye! Leder- og nestledervervet veksler årlig mellom HC og Timini, og i år er det som sagt HC sin tur til å ha nestledervervet. Det meste av beslutningene og organiseringen gjøres felles av styret, men i tillegg har de ulike styrepostene egne områder som de selv har hovedansvaret for. 

 

Velkommen!

Industrikomiteen har fått sin egen bedriftsside!

Sjekk ut https://hc.ntnu.no/bedrift/ eller trykk på "Bedriftsider"-knappen i menyen helt til venstre på hc.ntnu.no.

Siden er helt nyoppstartet og under utvikling. Her blir det blant annet blir annet lagt ut jobbutlysninger, info fra diplomundersøkelsen og intervjuer med utgåtte Chemikere.

Vi er stolte av at et slikt prosjekt har blitt satt i gang og retter en stor takk til Webkomiteen for utvikling av siden.

 

Hold dere oppdaterte!

Klem fra Industrikomiteen <3

𝐏𝐚̊𝐦𝐞𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐥 𝐂𝐡𝐞𝐦𝐢𝐤𝐚𝐥𝐞𝐧!

Nå åpner påmeldingen til Chemikalen 2021. Vi trenger mange chemikere både på og bak scenen, og gleder oss skikkelig til å få med deg! Påmeldingen vil være åpen frem til søndag kl. 23:59.

Link til påmeldingsskjemaet: https://forms.gle/SjBPP73QdAu2KghS6

Hypevideo: https://vimeo.com/459973486

Det er igjen tid for medlemsmøte i Høiskolens Chemikerforening! Er du interessert i å delta i diskusjoner, og få mer innsikt i hva som skjer, i foreningen? Da bør du komme på semesterets første medlemsmøte

Medlemsmøte er et møte hvor alle medlemmene i Høiskolens Chemikerforening er velkomne til å være med å diskutere viktige saker som angår linjeforeningen. Dette er et møte hvor det typisk kan tas opp lovendringsforslag, og andre viktige saker som omhandler medlemsmassen. På dette møtet skal det diskuteres et lovendringsforslag som omhandler endring av rollen som Nestleder/PR-SjaepH i Styret. Se vedlagt infoskriv om lovendringsforslaget for detaljert beskrivelse