Reisestipend, Legat til Henrik Homans minne - søknadsfrist 1. oktober

Vi ønsker å informere om at Legat til Henrik Homans minne nå har åpnet for søknader om reisestipend fra studenter ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU. Søknadsfrist er 1. oktober.

Les mer om legatet og kriteriene for å kunne få midler her: https://unifor.no/stiftelser/legat-til-henrik-homans-minne/


Skrevet av Andrine Fjeld Haukerud

Publisert 7. september 2023 15:13