De to første ukene av studietiden er det på dagtid Teknostart som gjelder, mens linjeforeningen og fadderne tar over på kvelden. Det er lagt opp til to innholdsrike uker der dere blir kjent med byen og studentlivet, og rett og slett bare har det gøy!

Det er viktig å delta på arrangementene i fadderukene, siden fadderopplegget er selve grunnlaget for et godt klassemiljø. Dere vil bli delt inn i mindre faddergrupper den første dagen, bestående av ca. 10-13 andre førsteklassinger. Du vil da få anledning til å ha en gruppe du kan bli bedre kjent og ha god kontakt med, før gruppene etter hvert blir blandet slik at man har mulighet til å bli kjent med resten av førsteklassingene.

Det skjer noe hver dag i fadderperioden, så dette er to uker du ikke vil gå glipp av! Av arrangementer i fadderperioden kan det nevnes bli-kjent-kvelder, sportskveld med bumperfotball, byvandring med ulike konkurranser, Chemieshow, samt fester med andre linjeforeninger, så det er bare å glede seg!

All info om fadderperioden finnes her: HC-fadderopplegg 2016.

Legg dere til i gruppa!

 

Hei!