Schyggesiden

Høiskolens Chemikerforening ønsker å være en trygg og inkluderende linjeforening. Målet er at grenseoverskridende atferd ikke skal finne sted, og Schyggesiden er her for å håndtere det dersom noe skulle skje.

Det finnes to skjemaer:
Innmeldingsskjema - meld fra om varsler, brudd på reglement på arrangementer, psykiske utfordringer eller andre avvik.
Tilbakemeldinger til Styret - kom med kritikk, ros eller forslag til forbedringer angående alt som bedrives i Høiskolens Chemikerforening.

Det er veldig viktig at du sier ifra dersom du eller andre opplever noe som ikke er greit. Da får vi muligheten til å gjøre noe med det som har skjedd og forhindre at det skjer igjen. Ingen sak er for liten eller stor; si ifra!

For mer informasjon om varsler og saksgang kan du lese her eller på wikien.
Dersom du ikke ønsker eller ikke er komfortabel med å melde fra til Styret, men trenger hjelp, kan du finne lenker til eksterne kontaktpunkter under.

Andre hjelpetjenester

Tillitsvalgte ved industriell kjemi og bioteknologi
Her, kan du melde inn trakasseringssaker til NTNU.
Døgnåpen hjelpetelefon for Psykisk Helse: 116 123
Ressursbanken: inneholder oversikt over forskjellige kontaktpunkter som kan bidra i ulike saker.