I løpet av første uken arrangeres Teknostart for alle førsteklassingene på sivilingeniørlinjene ved NTNU. Dette er et introduksjonskurs hvor man får et innblikk i den studieretningen man har valgt og et minikurs i gruppearbeid.

Teknostart er delt inn i flere deler hvor hovedarbeidet består av et prosjektarbeid i grupper. 

Mer informasjon om Teknostart finner du på:
http://www.ntnu.no/teknostart/