I løpet av de to første ukene arrangeres Teknostart for alle førsteklassingene på sivilingeniørlinjene ved NTNU. Dette er et introduksjonskurs hvor man får et innblikk i den studieretningen man har valgt og et minikurs i gruppearbeid.

Teknostart er delt inn i flere deler hvor hovedarbeidet består av et prosjektarbeid i grupper. Det undervises også i Matematikk 1 parallellt med gruppearbeidet.

Mer informasjon om Teknostart finner du på:
http://www.ntnu.no/teknostart/

Timeplan og informasjon som kun gjelder linjen vår finner du på:
http://www.ntnu.no/studier/teknostart/industriell-kjemi-og-bioteknologi