Arkivarene består av fire personer som er glade i å organisere og sortere, og er interesserte i å ta vare på linjeforeningens historie. Vi passer på at de fantastiske menneskene som utgjør Høiskolens Chemikerforening i dag blir husket i fremtiden, ved å arkivere dokumenter og bilder. Et eksempel på en av våre oppgaver er å fremkalle, navngi og datere bilder etter fadderperioden og komitéfotografering.

For at vi skal ha materiale å arkivere er vi avhengige av linjeforeningens medlemmer. Vi blir glade for bilder, dokumenter og alt annet som man tror kan være av verdi for HC, så lenge det er godt merket med både navn, sted og dato.