Arrangementkomiteen arrangerer sammenkomster som quiz på kjellern, 17. mai-frokost, adventslunsj, Oelympiade og pSillis under Blotet. De er også med på å hjelpe Styret under Chemie Grand Prix på vårsemesteret.

Komiteen består av fem personer hvor hvert medlem sitter i ett år.