Kjellerstyret driver HC sitt eget utested på Moholt studentby, i Herman Krags vei 18. Dette er kjemistudentenes samlingssted og har normalt kapasitet på 64 personer. Vi forsøker å ha åpent jevnlig gjennom semesteret, både lørdager og enkelte ukedager. Følg @hckjellerstyret på instagram, hold et øye på mailboksen, bli igjen etter timene til Svein, eller sitt på Kontoret for å finne ut hvilke dager disse er. Kjellerstyret arrangerer også arrangementer slik som https://www.youtube.com/watch?v=hPuNRvQYjsU og etterpHaest! Med verv i Kjellerstyret kan man jobbe som vakt og bartender på Kjellern og dermed drifte et utested, samt planlegge og arrangere andre kule fester i løpet av semsteret. Man trenger ingen erfaring i bardrift fra før og man får alt man trenger av opplæring! For å bli med i Kjellerstyret stiller man til valg på Medlemsmøtet. 

Komiteen består av 15 personer som sitter 3. semester hver. Det blir valgt inn 5 nye medlemmer hvert halvår som først vil sitte som Kjellerstyremedlem i et semester, deretter være påtroppende til en av lederrollene et semester, for så å sitte som KjellersjaepH, Arrangementsansvarlig, InnkjøpssjaepH, PropagandasjaepH eller ØkonomisjaepH det siste semesteret. KjellersjaepH sitter også i styret til HC.

Vi i Kjellerstyret ønsker alle velkommen til Kjellern!