Kontrollkomiteen ser til at lovene i HC blir fulgt og oppdaterer disse når medlemsmøtet vedtar nye lover!