Ressurs ble opprettet som en interessegruppe høsten 2020 som et initiativ for å fasilitere for workshops, bedre teamarbeid og tilbakemelding i Styret, komiteer og undergrupper. Styre- og komitéarbeid sentraliserer seg gjerne rundt daglig drift, samarbeid og kommuniksjon, og derfor har vi, gjennom egen erfaring og kurs, sett et behov i HC for noen som kan fasilitere utvikling i Styret og komiteer innen målsetning, teamutvikling, egen og felles evaluering. Det er konstruktivt for Styret å forbedre sitt interne system da dette kan videreføres til komitéene, og det er konstruktivt for hele HC at det settes langsiktige mål og at verv og styrearbeid evalueres kontinuerlig.

Siden høsten 2020 har det blitt arrangert flere velykkede workshops, og både antall medlemmer og nye ideer for stadig utvikling for Styret, komiteer og undergrupper i HC har vokst. Ressurs har også ansvaret for komitékickoff hvert semester, hvor alle nye og gamle komitémedlemmer møtes for å planlegge, evaulere, forbedre og avklare det kommende semesteret! Vi òg jobber med stadig utvikling av oss selv, og har et sterkt ønske om å samarbeide enda mer med komiteer og undergrupper i tiden fremover -  stay tuned!