Sportskom har som ansvar å arrangere BlotsCup, HC-fjelltur, Gaukerenn og andre sportslige begivenheter.
Komiteen består vanligvis av seks personer som alle sitter for ett år. Tre og tre medlemmer tas inn hvert semester.