Som tillitsvalgt er man studentenes representant i programrådet eller Studentrådet NV. 

  • Programtillitsvalgte (PTVer) er representater i Programrådet, som har ansvaret for helheten i studieprogrammet til MTKJ. Fagvalg, retningsvalg, oppbygning og studiekvalitet er blant temaene vi påvirker. Rådet består av representanter fra de fire instituttene som omfavnes av MTKJ, i tillegg til representanter fra industrien. De tillitsvalgte må gå MTKJ og velges vanligvis på Medlemsmøtet, men trenger ikke være medlemmer av HC. 

 

  • Instituttillitsvalgte (ITVer) er representanter i Studentrådet NV og i gruppeledermøter på instituttene. MTKJ har tilknytning til fire ulike insitutt, og for hvert institutt er det to studenter som sitter som tillitsvalgte. Vi tar imot innspill på hva studentene synes om de ulike fagene til instituttene, hvordan spesialiseringene er lagt opp, samt informer om hvordan studentene har det til instituttledelsen. De tillitsvalgte velges gjennom studentvalget.