Utenrikskomiteen holder kontakten med HC sine venner i utlandet. Utenriks tar med seg eventyrlystne chemikere ut på tur til det store utland, der både Sverige og Finland besøkes årlig. Komiteen pleier kontakten med kjemikere fra norden, og sender samtidig representanter til NKK (Nordisk Kemiteknolog Konferens) der fag står i fokus med relevante bedriftsbesøk og sosial utveksling.

I 2023 tar Utenrikskomiteen med 20 chemikere for å besøke Kemistklubben i Åbo, Finland, for å feire deres 100-årsjubileum. I år så skjer NKK 12-15.oktober ved Lund i Sverige.

Andre uforglemmelige reiser Utenriks kommer å ta deg med på er tur til Åre i januar, og Berzeliilekene som foregår i Stockholm.