Wettrekomitéen har ansvar for den årlige utdelingen av Wettrestipendet og for å arrangere den årlige Wettrefesten. 
Festen er - såfremt mulig - en årlig begivenhet til minne om kjemistudenten Halvdan Wettre som startet på kjemistudiene ved NTH i 1942 og var medlem av en motstandsgruppe blant studentene under andre verdenskrig. 
Han ble arrestert, men ble i 1943 løslatt med ordre om å forlate Trondheim. 

Etter hans død i en skiulykke på fjellet i påsken 1944 besluttet foreldrene hans etter frigjøringen i 1945 å danne et fond i sønnens navn til kjemistudentene ved NTH. Det ble også gitt en videre ramme til fondet: Formålet med den årlige festen, så vidt mulig på frigjøringsdagen 7. mai, skal etter statuttene være å hedre kameratenes minne, de som falt ved frontene, som sluknet i konsentrasjonsleirene, eller som skjebnen rykker ut av kameratkretsen også under fredelige forhold.
Den første Wettre-festen ble arrangert i 1947, og etter det har blitt holdt omtrent hvert år bortsett fra siste halvdel av 10-tallet, hvor festene har blitt holdt noe sporadisk blandt annet grunnet finanskrisen. 

Det viktigste for å være kvalifisert søker til Wettre-stipendet er at man går kjemi ved MTKJ. Benytt gjerne muligheten til å søke om stipend til våren, dersom du er en kjemiker med livsglede, arbeidslyst og dyktighet som trenger finansiering til en reise. Alle vi i Wettre-komitéen har et ønske om å kunne arrangere Wettrefest hvert år, da det er en fest med gode tradisjoner på kjemistudiet.